Logo

Dane firmy

Podmiot odpowiedzialny za wszystkie treści:

HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 10
63-006 Śródka 
POLAND
e-mail: info(at)hoppecke.pl
tel. +48 61 64 65 000

NIP: 8860015867, Regon: 010111430, Kapitał zakładowy: 10 000.000,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000054800